Kunt u uzelf niet staande houden in de wisselwerking tussen mens, omgeving en maatschappij – dan biedt de Zeeuwse Thuiszorg u de oplossing. Het kan zijn dat u door taalbarrière, mentale- of fysieke beperkingen, leeftijd en diens ontwikkelingsgeschiedenis moeite heeft om zelfstandigheid te realiseren.

De Zeeuwse Thuiszorg focust zich onder andere op ouderen die door de samenleving zijn vergeten, jongeren waar niet naar wordt omgekeken en de kansarmen die een uitkering ontvangen of volledig buiten de boot vallen. Zo zijn er bijvoorbeeld ouderen die niet meer mee kunnen doen in de samenleving door gebrek aan zelfstandigheid, waardoor ze geïsoleerd raken.

Wij hebben een samenwerkingsverband waarbij professionals, maatschappelijk werkers, andere hulpverleners en vrijwilligers betrokken zijn. Samen werken zij aan de verbetering van de leefomstandigheden van u.

Bij maatschappelijke dienstverlening kunt u onder andere hulp krijgen bij:
• Omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten en buren
• Problemen met studie, werk of financiën
• Problemen met instanties, vragen over regelingen en dergelijke
• Problemen rondom eigen functioneren
• Eenzaamheid