Als u het gevoel heeft dat u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijks leven, zoals uw huishouden, uw post, uw administratie of het contact met buren, familie en instellingen – dan biedt de Zeeuwse Thuiszorg de oplossing. We bieden u begeleiding aan, zodat u leert omgaan met een bepaalde situatie en na verloop van tijd de dingen weer (zelfstandig) kunt oppakken.

Bij begeleiding kunt u denken aan hulp en ondersteuning op het gebied van:
• Administratie
• Omgaan met beperkingen
• Omgaan met uw omgeving
• Verstandelijke handicap
• Ondersteuning bij afspraken
• Beheersing over uw dagelijks leven

Voor het inschakelen van begeleiding heeft u een verwijzing nodig van de gemeente. U kunt deze verwijzing aanvragen bij het WMO-loket van de gemeente waar u woont. De gemeente bekijkt uw situatie en geeft u, indien nodig, de verwijzing. De Zeeuwse Thuiszorg helpt u graag bij het contact opnemen met de gemeente.

Begeleiding voor ouderen en jongeren
De Zeeuwse Thuiszorg biedt zowel begeleiding aan voor ouderen als voor jongeren.

Cliënten en hun families zullen genieten van een prettige gemoedsrust. Het tot stand brengen van gemoedsrust komt door onze zeer kwalitatieve- en betrouwbare vaardigheden vanuit onze zorgteam.

Wij bieden begeleiding wanneer onze cliënten vastlopen met hun dagelijkse zaken rondom huishouding, administratie, papierwerk en contacten onderhouden met instellingen. Het kan ook zijn dat een cliënt behoefte heeft aan emotionele begeleiding door het wijzigen van privéomstandigheden en in sommige situaties kan dat leiden tot fysieke achteruitgang.

Onze begeleiders zullen onze cliënten helpen om de draad weer op te pakken en toe te werken aan hun eigen onafhankelijkheid.

 

Jeugdhulp
Voor kinderen en jongeren t/m 23 jaar die hulp behoevend zijn, bieden wij een frisse begeleiding die op individueel niveau aansluit. We tonen dan ook te allen tijde begrip en hebben inlevingsvermogen voor de situatie en de achtergrond van de jongeren. Op deze manier kunnen we de jeugd snel op de eigen benen laten staan, want de jeugd is de toekomst. De financiering is op grond van de Jeugdwet (gemeente).

Voor de jeugdhulp die de Zeeuwse Thuiszorg bied, maken wij gebruik van SKJ geregistreerde jeugd professionals. Op deze manier kunnen wij als organisatie verantwoorde hulp verlenen aan de jeugd van goed niveau.